Velkommen til Uglebro.dk

 

 

 

Uglebro.dk v/Morten Wermer er registreret som en enkeltmandsvirksomhed og er siden etablering ejet og drevet af ægteparret Bente Steen og Morten Wermer i fællesskab.

 

Juridisk navn:Uglebro.Dk V/Morten Wermer

CVR-nr:25183444

CVRP-nr:1007395384

Økologisk aut. nr. 853613

NACE-branche:011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

 (senere udvidet med fåreavl, kvægavl, grovfoder, el-produktion, samt en række pilotprojekter).

 

Adresse: Uglebrovej 6, 3200 Helsinge

Postadresse: Uglebrovej 6, 3200 Helsinge

Etableringsår:01-01-2000

Erhvervsaktiviteter


Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.
Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet.
Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede produkter.
Nærmere beskrivelse nedenfor.

År (ca.)

Aktivitet

2000 -

Etablering og omlægning af 5 ha landejendom til økologisk planteproduktion (kornavl) i samarbejde med Nordsjællands Landboforening (markplaner, sædskifte, mv.).

Anskaffelse af maskiner til jordbearbejdning, såning og høst.

Salg af omlægningskorn og økologisk korn til NAG Helsinge og Mørdrupgaard.

2002 -

Anskaffelse af Hereford ammekvæg og fårehold (Gotlandske pelsfår).

Omlægning til produktion af økologisk okse- og lammekød.

Etablering af kornlager og anskaffelse kornkværn til kraftfodersupplement.

Produktion af lammeskind i samarbejde med Gotlænderforeningen.

2005

Etablering og registrering af gårdbutik i overflødiggjort driftsbygning.

Detailsalg af lammeskind, husflidsprodukter, saft, most, sylt, færdigpakket lamme – og oksekød på frost.

2007

Tilkøb af 1,3 hektar produktionsjord med efterfølgende omlægning for at sikre Selvforsyning med økologisk grovfoder.

Afhændelse af mejetærsker og anskaffelse maskiner til produktion af wraphø

2008

Forpagtning af 3,8 hektar produktionsjord med vedvarende græs.

Frasalg af fårehold og udvidelse af ammekvæg besætning.

2010

Ophør med gårdbutik og start på markedssalg (Græsted Kræmmermarked, Gilleleje Julemarked, Frederiksborg Livsstils messe, Kronborg Julemarked, Food and Design Marked)

Lammeskind, husflidsprodukter, saft, most, sylt.

Opsætning af 6kWh husstandsvindmølle. Salg af overskudsproduktion til DONG/NRGI

2013

Omlægning til grovfoderproduktion, wraphø.

 

 

 

Natur - og miljøprojekter

År

Aktivitet

2001

Projekt ”plant for vildtet”. Etablering af 3m skel med levende hegn i samarbejde med skov og naturstyrelsen.

2003

Nedlæggelse af oprindeligt forurenende sivedræn og etablering af pilerensningsanlæg (økologisk renseanlæg) i samarbejde med Helsinge Kommune, Ivar Haar, ingeniør Peder Gregersen og entreprenør Flemming Westring Sørensen.

2004

Naturgenopretningsprojekt (1) Bevarelse og sikring af truet §3 beskyttet mose(naturbeskyttelsesloven). Oprensning i samarbejde med entreprenørfirmaet FMT. Sagsbehandling og finansiering foretaget af Frederiksborg Amt.

2006

Naturgenopretningsprojekt (2). Etablering af 1200 m2 vådområde på tidligere drænet vandlidende marginaljord. Delvis finansieret gennem jagttegnsmidler i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og FMT.

2007

Projekt ”plant for vildtet”. Etablering af 3m skel med levende hegn i samarbejde med skov og naturstyrelsen på tilkøbt jord.

 

 

Pilotprojekter

 

År

Aktivitet

2014

Etablering og registrering af mikrobryggeri.

Registrering af lovpligtige pantmærker hos Dansk Retursystem med henblik på detailsalg.

Registreret producent af øl hos Skat og tilmeldt punktafgiftsystemet.

2015-

Projektering og realisering af ændret anvendelse af driftsbygninger:

Bolig nr. 2 i nedlagt butik (med henblik på udlejning)

Etablering af erhvervskøkken til fødevareproduktion.

Indretning af trænings-/undervisningslokale med henblik på kursusafholdelse.